Polska wersja English version

STRONA GŁÓWNA

Studies on modern art / Studia o sztuce nowoczesnej – to seria poświęcona sztuce nowoczesnej i współczesnej sztuce, w tym związków sztuki polskiej sztuką innych państw, a także krytyce artystycznej i myśli o sztuce.

Studia o sztuce nowoczesnej przygotowywane przez Stowarzyszenie Sztuki Nowoczesnej, od 2011 Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata (PISnSŚ) oraz Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej, obecnie Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej i Pozaeuropejskiej, Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ukazują się od 2006 roku. Poszczególne tomy wydane zostały w Wydawnictwie DiG w Warszawie, Wydawnictwie Libron w Krakowie, a ostatnie w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (UMK). Tomy 1–3 zawierały artykuły w języku polskim, tom 3 ze streszczeniem po angielsku, od tomu 4 seria publikowana jest w języku angielskim.

 

REDAKCJA:

Dr Małgorzata Geron (Uniwersytet Mikołaja Kopernika / Nicolaus Copernicus University, Toruń; PISnSŚ)

Prof. dr hab. Jerzy Malinowski (Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata)