Polska wersja English version

DLA AUTORÓW

ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTU

Artykuł nie powinien liczyć więcej niż 10 stron (około 18.000 znaków ze spacjami, przypisami i bibliografią) oraz 5 fotografii lub ilustracji. Ilustracje winny być skanowane z rozdzielczością 300 DPI (lub IPG). Prosimy o kontakt w przypadku większej ilości tekstu lub ilustracji.

Publikacja fotografii dzieł sztuki i dokumentacji, znajdujących się w bibliotekach, muzeach i prywatnych kolekcjach, wymaga pisemnej zgody ich prawnych właścicieli.

Prosimy stosować się do przedstawionych poniżej zasad opracowania tekstu. Ułatwi to prace redakcyjne i pomoże w nadaniu tomu jednorodnego charakteru:

1. Kursywy

Proszę stosować kursywy w następujących przypadkach:

– wszystkie cytaty w innych językach, a także pojedyncze obce wyrazy;

– tytuły dzieł sztuki i literatury, tytuły książek, ale nie tytuły artykułów.

2. Bez kursywy

Proszę stosować normalny styl w przypadku [MP1]  cudzysłowami.

3. Przypisy i bibliografia:

Przypisy bibliograficzne powinny zostać ujednolicone, jak w podanych przykładach:

  • książki

Pozycja w przypisie:

Yatim (2006: 12–24).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Yatim 2006 = Othman Mohd. Yatim, Batu Aceh. Early Islamic Gravestones in Peninsular Malaysia, Museum Association of Malaysia, Kuala Lumpur 2006 (2nd ed.): 12–24.            

  • artykuły:

Pozycja w przypisie:

Ginter (2005: 143–154).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Ginter 2005 = Magdalena Ginter: “Motywy literackie w miniaturach perskich ze zbiorów polskich” (Literary Motifs in Persian Miniatures from the Polish Collections), Toruńskie Studia o Sztuce Orientu (Torun Studies on Oriental Art), 2 (2005): 143–154.

Pozycja w przypisie:

Eaton (2006: 240–245).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Eaton 2006 = Natasha Eaton, “Nostalgia for the Exotic: Creating an Imperial Art in London”, Eighteenth-Century Studies, 39/2 (2006): 227–250.

Pozycja w przypisie:

Cartier (1998: 22–27).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Cartier 1998 = Michel Cartier, “Le despotisme chinois. Montesquieu et Quesnay, lecteurs de Du Halde”, in: Chine entre amour et haine. Actes du VIIIe colloque de sinologie de Chantilly, Michel Cartier (ed.), Paris 1998: 15–32.                       

  • tomy z redaktorem:

Pozycja w przypisie:

Malinowski (2008).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Malinowski 2008 = Malinowski, Jerzy (ed.): Sztuka Dalekiego Wschodu. Studia (Art of the Far East. Studies), Neriton, Warszawa 2008.

  • katalogi wystaw:

Pozycja w przypisie:

Encounters (2004: 128–133).

odnosi się do pozycji bibliograficznej:

Encounters 2004 = Encounters. The Meeting of Asia and Europe 1500–1800, Anna Jackson, Amin Jaffer (eds.), exhibition cat., Victoria & Albert Museum, London 2004: 128–133.

  •  źródła (niepublikowane):

Prosimy pisać nazwę archiwum lub biblioteki (w nawiasie podajemy oryginalną nazwę w łacińskiej transkrypcji i – jeśli potrzeba – jej skrót), miasto, sygnaturę jednostki archiwalnej, nazwę źródła, datowanie i numer karty lub strony z określeniem, jeśli to jest konieczne, „r” (recto) lub „v” (verso).

Gdy nazwa archiwum podawana jest wielokrotnie, podajemy jej skrót przy pierwszym cytowaniu.

Prosimy nie używać w przypisach takich bibliograficznych określeń, jak ibid., op. cit. etc.   

Tytuły w obcych językach powinny zostać podane z ich przekładem w nawiasach.

Bibliografia powinna zostać umieszczona na końcu artykułu.

Powinna ona zawierać wyłącznie pozycje uwzględnione w artykule.